Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Bij één van onze nieuwere klanten werd LEGIONELLA gevonden in de douches.

Dit was het begin van het vinden en realiseren van een oplossing.

In een groot dance complex werd deze bacterie aan getroffen. Dit deel van de watervoorziening maakt deel uit van een honderden meters lange en kritisch leidingen pakket met meerdere aansluitingen op het waterleiding net.

Het gebouw is vele malen verbouwd en herzien. De infrastructuur is is op "makkelijke wijze aangepast. Dat wil zeggen veel loze en afgekoppelde leidingen korte zakeinden afkoppelingen en zelden gebruikte delen.

Hiervoor is door een extern bureau een uitgebreid rapport opgemaakt en aan Instello overhandigd.

Instello is samen met de opdrachtgever overeen gekomen dat Instello het geheel, volgens het rapport, moest oplossen.

Om de bedrijfsactiviteiten is dit geheel in de avond en nacht gebeurt.

Alles is gesaneerd en de binnen zijde van het leiding netwerk is schoon gebrand. Legionella is niet meer aangetroffen. 

Kortom ook voor dit soort problemen kunt u Instello in de hand nemen en een probleem in de volksgezondheid voorkomen.